chuyên đề thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:26' 11-05-2009
Dung lượng: 253.0 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 - Thì hiện tại đơn giản và hiện tại tiếp diễn
1, Thì hiện tại đơn giản:
a, Dạng của động từ:
subject + auxiliary verb + main verb
chủ ngữ + trợ động từ + động từ chính
- Trợ động từ gồm: do (với chủ ngữ là danh từ số ít), does (với chủ ngữ là danh từ số nhiều)
Có 3 trường hợp không theo quy tắc trên, đó là:
Trong câu khẳng định, ta không dùng trợ động từ
Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), ta thêm -s sau động từ chính hoặc -es sau trợ động từ
Đối với động từ to be, ta không dùng trợ động từ.
Chúng ta cùng xem ví dụ với động từ chính là like (thích).

subject
auxiliary verb

main verb


+
I, you, we, they


like
coffee.


He, she, it


likes
coffee.

-
I, you, we, they
do
not
like
coffee.


He, she, it
does
not
like
coffee.

?
Do
I, you, we, they

like
coffee?


Does
he, she, it

like
coffee?

Chúng ta cùng xem ví dụ với động từ chính là động từ be. Lưu ý không có trợ động từ.

subject
main verb+
I
am

French.


You, we, they
are

French.


He, she, it
is

French.

-
I
am
not
old.


You, we, they
are
not
old.


He, she, it
is
not
old.

?
Am
I

late?


Are
you, we, they

late?


Is
he, she, it

late?

b, Cách chuyển động từ khi chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít:
Quy tắc chung là thêm –s vào sau động từ nguyên thể
Work - works, sit – sits, stay - stays

Các động từ có tận cùng là phụ âm + y: đổi y thành i và thêm -es
Cry – cries, hurry – hurries, reply - replies

Các động từ tận cùng là – s, -z , -ch, -sh, hoặc –x: thêm –es vào động từ nguyên thể.
Miss – misses, buzz – buzzes, watch – watches,
push – pushes, fix – fixes.

Ngoại lệ
Have - has, go – goes, do - does

c, Cách dùng thì hiện tại đơn giản:
- Để diễn đạt những hành động theo thói quen.
Ví dụ:
Cats drinks milk: mèo uống sữa.
He smokes: anh ta hút thuốc.
Thì hiện tại đơn thường được dùng với những trạng từ hoặc cụm trạng từ như: always, never, often, sometimes, usually, every week, on Mondays, twice a year….hoặc với những mệnh đề chỉ thời gian nhằm biểu thị lề thói hằng ngày hoặc những hành động theo thói quen.
Ví dụ:
It rains in winter: Trời mưa vào mùa đông.
I go to church on Sundays: Tôi đi đến nhà thờ vào các ngày chủ nhật.
- Để diễn đạt những hành động luôn luôn đúng.
Ví dụ:
The earth is round: Trái đất hình tròn.
- Dùng thì hiện tại đơn thay cho thì hiện tại tiếp diễn khi những động từ trong câu không có dạng tiếp diễn, ví dụ: love, see, believe… Do đó chúng ta nói I love you chứ không nói I am loving you.
- Thì hiện tại đơn có thể được dùng để chỉ một hành động tương lai được hoạch định trước, hoặc là một chuỗi những hành động, đặc biệt là khi chúng được dùng để nói về một chuyến đi.
Ví dụ: We leave London at 10.00 next Tuesday and arrive in Paris at 13.00. We spend two hours in Paris and leave again at 15.00.
Chúng ta (sẽ) rời London vào 10 giờ sáng thứ ba tuần tới, và tới Paris lúc 13 giờ. Chúng ta ở lại Paris hai tiếng đồng hồ và rời khỏi đó lúc 15 giờ.
2, Thì hiện tại tiếp diễn:
a, Dạng của động từ:
subject + be + main verb- ing
chủ ngữ + be + động từ chính nguyên mẫu thêm đuôi - ing
Chúng ta cùng xem ví dụ với động từ chính là talk (nói).
- Dạng khẳng định:
Chủ ngữ
+ to be
+ động từ nguyên mẫu