Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thuận)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Làm cha mẹ thầy cô dễ hay khó?
  Dễ
  Khó
  Ý kiến khác
  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Đề thi tuyển sinh TA(ngay1) vao lop 10THPT(08-09)-bg

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sao lại đề của Sở GD và Đào tạo Bắc Giang
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:02' 23-01-2009
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 196
  Số lượt thích: 0 người
  giáo dục và đào tạo Bắc Giang đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
  Năm học 2008 – 2009
  Môn thi: Tiếng Anh
  Đề chính thức (đợt 1) Ngày thi: 21 tháng 6 năm 2008
  Thời gian làm bài: 60 phút
  Lưu ý: - Đề thi gồm 2 trang.
  Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này.


  I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)
  1. I don’t have a car now. I wish I (have) .............. one.
  2. When I came back home yesterday, my father (watch) ............. TV
  3. My younger brother enjoys (listen) ............. to stories about UFOs.
  4. Rice (grow) ................ in tropical countries.
  II. Hãy chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2 điểm)
  Lunar Tet in Vietnam is a festival ( who, which, whom, when) occurs in late January or early February.
  ( Sun, Sunny, Solar, Sunlight) energy can be cheap and clean.
  You visited your grandparents last weekend, (do you, don’t you, didn’t you, did you)?
  He used to (work, working, worked, to work) very hard when he was young.
  In our country, we don’t have to go to school (at, in, on, to) Sundays.
  I can’t cook as (good, well, better, best) as my mother.
  Mrs. Ha helped Mai with her homework (as, if, though, and) she was very tired.
  I suggest (turn, to turn, turning, turned) off the lights before going out.
  III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (1 điểm)
  English is used ............... in many countries in the world today.(wide)
  Mr. Pike is ............... in collecting stamps. (interest)
  She always sings ............... (beautiful)
  It was ............... of you to have broken the vase. (care)
  IV. Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. (2 điểm)
  Tom Smith is an Englishman. He was born in Leeds in 1968. He studied foreign languages at a university in London. In 2002 he came to Vietnam to teach English for a college in Bac Giang. He likes travelling, swimming, and he is also interested in learning Vietnamese. Now he is working for an English centre in Bac Giang province. He works very hard. He likes his job very much. He intends to stay longer in Vietnam.
  Questions:
  When and where was Tom Smith born?
  What did he do at a university in London?
  What is he doing in Bac Giang now?
  Does he like his job?
  V. Hãy chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1 điểm)

  Subjects - written - know - many
  
  
  English is a very useful language. If we (1) .................. English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand what we want to say. English also helps us to learn all kinds of (2) ................... . Hundreds of books are (3) ................... in English every day in (4) ...................... countries. English has also helped to spread ideas and knowledge to all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better understanding and friendship among countries all over the world.
  VI. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
  (1 điểm)
  1. I don’t find it difficult to get up early in the morning.
  -> I am used .................................................................................................................................
  2. They have just introduced a new style of jeans in the USA.
  -> A new style of jeans ...............................................................................................................
  3. “Do you like playing tennis?” she asked me.
  -> She asked me ..........................................................................................................................
  4. The storm destroyed our city last week.
  -> Our city ...................................................................................................................................
  VII.Sử dụng các từ hoặc
   
  Gửi ý kiến
  print